Konkurs biblijny - „Miłość Boża w Piśmie Świętym”

W dniu 17.04.2015 r. w Szkole Podstawowej nr 3 im. Małego Powstańca w Ząbkach odbył się finał konkursu dekanalnego: „Miłość Boża w Piśmie Świętym” dla uczniów klas V szkół podstawowych z Dekanatu Zielonkowskiego. Spotkanie to zostało przygotowane przez miejscowego katechetę ks. Rafała Golińskego. Uczestnicy konkursu przygotowali się ze znajomości Ewangelii wg św. Marka oraz fragmentów Księgi Rodzaju i Księgi Wyjścia. W sumie rywalizowało 20 uczniów z następujących szkół: SP3 z Marek, SP1, SP2, SP3 i SAT z Zielonki oraz SP1, SP2 i SP3 z Ząbek.

Całość rozpoczęła się o 13.00. Zgromadzonych powitał Ks. Prałat Mieczysław Stefaniuk (główny organizator konkursu), zaś zasady i przebieg konkursu przedstawiła s. Danuta Ryż (koordynator konkursu). Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązywania zadań testowych, które pozwoliły wyłonić następujących laureatów:

1. Ignacy Skrzydło (SP2 Zielonka) i Bartosz Skonieczny (SP1 Zielonka) ex aequo

2. Pergół Kacper (SP1 Zielonka)

3. Konrad Klimiuk (SP2 Zielonka)

Gratulujemy!

Data publikacji: 
07.05.2015