Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych

Ogłoszenie wyników konkursu diecezjalnego dla szkół podstawowych - godz. 11.00 – kaplica kurialna

Więcej informacji: https://www.katecheza.floriańska3.pl/olimpiady-i-konkursy/„mocny-kto-ufa-miłosierdziu-boga“-konkurs-diecezjalny-dla-szkół-podstawowych

Data wydarzenia: 
20.05.2016 - Od 11:00 do 14:00