Etap diecezjalny, konkursu gimnazjalnego

Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej Warszawsko-Praskiej przypomina, że osoby zakwalifikowane do etapu diecezjalnego konkursu gimnazjalnego powinny stawić się we czwartek, 6 marca 2014 roku o godzinie 1130 w budynku Gminnego ośrodka Kultury w Jadowie, ul. Jana Pawła II 17; 05-280 Jadów. Grupie winien towarzyszyć opiekun (najlepiej nauczyciel religii) wydelegowany przez Szkolną Komisję Konkursową.

Data wydarzenia: 
06.03.2014 - 11:30