„Bioetyka młodego katolika”

Serdecznie zapraszamy na seminarium metodyczne zatytułowane „Bioetyka młodego katolika”.

Czas: 16 października 2017 r. w godz. 15:30-18:30

Miejsce: Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń, ul. Stara 4

Adresaci: Nauczyciele religii zainteresowani poznaniem metod omawiania zagadnień bioetycznych na lekcjach.

Cel: Nauczyciel rozumie konieczność podejmowania zagadnień bioetycznych w pracy z młodzieżą oraz potrafi adekwatnie do treści lekcji dobierać formy i metody pracy.

Prowadzący warsztaty: Grzegorz Diłanian - metodyk religii z naszej diecezji.

Zgłoszenia przyjmuje: Grzegorz Diłanian - metodyk religii z naszej diecezji.

Aby wziąć udział w spotkaniu należy zarejestrować się: https://kursy.wcies.edu.pl/pl/a/Bioetyka-mlodego-katolika

UWAGA!!! Warsztaty są przeznaczone dla nauczycieli szkół warszawskich. Nauczyciele spoza terenu Warszawy, aby wziąć udział w szkoleniu proszeni są o wcześniejszy kontakt z p. Grzegorzem Diłanianem - 509058665

 

 

Data wydarzenia: 
16.10.2017 - Od 15:30 do 18:30