Zabawy ruchowe i słowne w nauczaniu religii

Co? - Zabawy ruchowe i słowne w nauczaniu religii - szkolenie dla katechetów uczących w przedszkolach i klasach 1-3 szkoły podstawowej

Kiedy? - 14.11.2017, Rozpoczęcie godz. 15.00

Zapisy do 12.11.2017 w WNK - tel. +48-22-5181511; email: wnkpraga@interia.pl

Gdzie? - Budynek Kurii Biskupiej, Warszawa, ul. Floriańska 2A.

Kto? - Prowadzący:

Dr Aneta Rayzacher-Majewska – doktor katechetyki, wykładowca UKSW, wieloletnia katechetka w szkole podstawowej i przedszkolu, pasjonatka nauczania, autor wielu publikacji katechetycznych

Opis zajęć:

Obserwacja dziecka w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym najlepiej przekonuje, jak bardzo ważny jest w tym wieku ruch. Dziecko rośnie i rozwija swą sprawność fizyczną w zakresie dużej i małej motoryki, a jego potrzeba aktywności sprawia, że trudno jest mu skupić uwagę na dłużej bądź usiedzieć w jednym miejscu. Dlatego warto wspomóc naszych podopiecznych i wykorzystać te naturalne potrzeby w procesie dydaktycznym. Aktywność ruchowa w nauczaniu religii nie musi ograniczać się do śpiewu z gestami, ale może być wielorako uwzględniania, stosownie do celów i treści konkretnych jednostek tematycznych.

Wiek przedszkolny i wczesnoszkolny to także czas intensywnego rozwoju mowy  - wzbogacania słownictwa, umiejętności wypowiedzi. Również w tym aspekcie katecheta może korelować swe działania z założeniami wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. Liczne zabawy słowne mogą być nośnikiem treści religijnych, sposobem ich utrwalenia, jak również będą wspierać dziecko w zwracaniu się do Ojca, który jest w niebie.

Uczestnicy warsztatu uporządkują dotychczasową wiedzę na temat zabaw ruchowych i słownych w nauczaniu, jak również poznają ciekawe propozycje metodyczne dostosowane do obowiązujących podręczników do nauki religii z „Wydawnictwa Katechetycznego”. Rozwiną także własną kreatywność w zakresie tworzenia zabaw ruchowych i słownych w nauczaniu religii stosownie do własnych potrzeb.

Koszty organizacyjne: 30 zł.

Data wydarzenia: 
14.11.2017 - Od 15:00 do 18:00