Spotkanie dla katechetów uczących w szkołach ponadgimnazjalnych

PRZEKAZYWANIE PRAWD WIARY MŁODZIEŻY
 
Spotkanie dla katechetów szkół ponadgimnazjalnych zorganizowane przez Koło Naukowe Katechetyków Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
11.00-11.20 – Sięgajmy do źródła – praca z katechizmem młodych Youcat w ramach projektu edukacyjnego „Youcat na lekcjach religii” – p. Wioletta Tracz
11.25-11.45 – Więcej niż przekaz – świadectwo wiary młodego pokolenia – p. Ewelina Adamowicz
11.50-12.10 – Szukając wiary na szklanym ekranie – wykorzystanie filmów w przekazie wiary młodzieży – ks. Jacek Buta
12.15 – 12.35 – Wierzę w Boga… Lubię to! – portale społecznościowe nowym areopagiem wiary – ks. Michał Polny
12.40-13.00 – Wirtualny świat – realne niebezpieczeństwo. Zagrożenia wiary w sieci – p. Michał Małek
 
Prowadzenie – dr Aneta Rayzacher-Majewska

Data wydarzenia: 
16.02.2013 - Od 10:00 do 13:00