Seminarium metodyczne: Praktyczne wprowadzenie w Pismo Święte z wykorzystaniem metod aktywizujących

Seminarium metodyczne: „Praktyczne wprowadzenie w Pismo Święte z wykorzystaniem metod aktywizujących”

10.10.2019

Akademik Praski

Warszawa, ul. Floriańska 3 A.

Rozpoczęcie godz. 15.00

Zapisy do 07.10.2019 r. w WNK – telefonicznie tel. +48-22-5181511 lub  +48 606 301 359 (można przysłać SMS z danymi) lub mailowo wnkpraga@interia.pl

Prowadzący: mgr Grzegorz Diłanian

mgr Grzegorz Diłanian –absolwent Wydziału Filozofii Chrześcijańskiej UKSW i podyplomowych studiów katechetyczno-pedagogicznych na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie; nauczyciel religii, etyki i filozofii; doradca metodyczny m. st. Warszawy w zakresie religii; prowadzi warsztaty, seminaria metodyczne i kursy doskonalące; współpracuje z uczelniami wyższymi w zakresie realizacji praktyk zawodowych studentów; autor licznych konspektów i pomocy dydaktycznych; od lat młodzieńczych związany z Ruchem Światło-Życie; mąż i ojciec trójki dzieci; pasjonat wędrówek górskich, ciężkich rockowych brzmień i literatury faktu.

Opis szkolenia: Gdyby zapytać naszych uczniów, czym jest Pismo Święte, to pewnie wielu z nich odpowiedziałoby, że jest ono: „listem Boga do człowieka”, „wyznaniem Bożej miłości”, „objawieniem Bożych tajemnic” czy „skarbcem mądrości”. Moglibyśmy z zachwytem tym odpowiedziom przyklasnąć, gdyby nie jedno „ale” wyrażone na różne sposoby… Ale dlaczego tak rzadko czytasz ten list? Z jakiego powodu nie upajasz się tym miłosnym wyznaniem każdego dnia? Co stoi na przeszkodzie byś te tajemnice z pasją odkrywał? Dlaczego tych skarbów mądrości nie chcesz posiąść?

Warto zatem zastanowić się nad tym, co zrobić, aby nasi uczniowie sięgali po Pismo Święte. Jak ich zachęcić do kontaktu ze Słowem Bożym? W jaki sposób sprawić, aby pozytywnie odpowiedzieli na zaproszenie skierowane wieki temu do św. Augustyna - choć tak naprawdę do każdego z nas - „Tolle et lege!”.

Odpowiedzi na powyższe problemy i pytania poszukamy na seminarium metodycznym zatytułowanym „Praktyczne wprowadzenie w Pismo Święte z wykorzystaniem metod aktywizujących”. W jego trakcie zostaną zaprezentowane konkretne scenariusze lekcji, metody pracy z tekstem biblijnym oraz prezentacje multimedialne możliwe do wykorzystania praktycznie od zaraz na lekcjach.

Szkolenie przeznaczone dla nauczycieli uczących w starszych klasach szkoły podstawowej i w szkołach ponadpodstawowych.

Koszty organizacyjne: 40 zł.

Data wydarzenia: 
10.10.2019 - Od 15:00 do 18:00