Adwentowy dzień skupienia dla katechetów

15.12.2018 – godz. 10.00 – 13.00 – Adwentowy dzień skupienia– Aula kurialna – ul. Floriańska 3.

PLAN

10.00 – przywitanie uczestników

10.10 – 10.55 – konferencja– ks. Piotra Pietrzaka

10.55 – 11.45 – adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi

11.45 – Msza św. z homilią Ks. Bpa Romualda Kamińskiego

Prowadzi - Ks. Piotr Pietrzak,

Ks. Piotr Pietrzak
Ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Urodził się 4 listopada 1973 roku w Grójcu. Święcenia kapłańskie przyjął 26 maja 2001 roku w bazylice archikatedralnej św. Jana Chrzciciela z rąk JE Józefa kardynała Glempa. Po święceniach pełnił funkcję wikariusza w parafii w Magdalence a następnie w parafii św. Marii Magdaleny na Wawrzyszewie w Warszawie. W 2007 roku podjął studia doktoranckie na Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego i został rezydentem w parafii św. Anny na Wilanowie w Warszawie. Od 2008 do 2010 roku pełnił funkcję wikariusza w parafii MB Ostrobramskiej na Boernerowie w Warszawie. W latach 2010 – 2013 pełnił funkcję wychowawcy w Seminarium Warszawskim. W 2013 roku decyzją Kardynała Kazimierza Nycza został skierowany do pełnienia posługi ojca duchownego alumnów. za stroną wsd w Warszawie

Data wydarzenia: 
15.12.2018 - Od 10:00 do 13:00