Płyta CD. W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie

Płyta została opracowana na podstawie programu nauczania nr AX-2i-03/5 dla całej Polski autorstwa Aleksandry M. Kielar i ks. Janusza Tomczaka. Zawiera scenariusze katechez, karty pracy dla ucznia, propozycje zabaw i modlitw, które są niezbędną pomocą dla rodziców, opiekunów i katechetów w procesie nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w kl. 4-6 szkoły podstawowej. Stanowią cenną pomoc we wprowadzaniu uczniów min. w tematykę 10 Przykazań Bożych.

Materiał podzielony jest na bloki tematyczne, co ułatwia katechetom i rodzicom w wyborze odpowiednich materiałów na daną katechezę. Dzięki rozmaitości ciekawych ćwiczeń zaproponowanych w tych materiałach, tematyka min. 10 Przykazań Bożych staje się dla dzieci bardziej przystępna i łatwiejsza w przyswojeniu. Celowo dla jednego tematu autorka przygotowała kilka ćwiczeń - w zależności od stopnia upośledzenia ucznia. Pozwala to na dostosowanie zadań do percepcji dziecka.

Scenariusze katechez (realizujące program nauczania nr AX-2i-03/5) zaproponowane na tej płycie stanowią przykłady przeprowadzenia katechez, które mają na celu inspirowanie katechetów do poszukiwania rozwiązań najodpowiedniejszych dla danego zespołu oraz dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2008.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: