Płyta CD. W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie

Płyta zawiera materiały do katechizacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym. Stanowi pomoc dla rodziców, katechetów i opiekunów w przygotowaniu dzieci do przyjęcia Sakramentu Pojednania i Eucharystii. Zawiera: scenariusze katechez, karty pracy dla ucznia, propozycje zabaw i modlitw, scenariusze przedstawień. Pomoc jest przygotowana w taki sposób, że posłuży zarówno katechetom, jak i rodzicom dziecka niepełnosprawnego intelektualnie. Materiały są zgodne z "Programem nauczania religii uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym na I, II i III etap edukacyjny" ks. Janusza Tomczaka i Aleksandry M. Kielar, zatwierdzonym przez Komisję Wychowania Katolickiego KEP do użytku szkolnego i wpisany do "Zestawu programów nauczania religii i podręczników katechetycznych dla całej Polski" pod następującymi numerami: I etap - AX-1i-03/5, II etap-ZX-2i-03/5, III etap edukacyjny - AZ-3i-03/5.
Seria „W ramionach Ojca” to: bogactwo pomysłów, metod i technik pracy, możliwość dostosowania materiału do percepcji psychofizycznych uczniów, połączenie treści religijnych z rewalidacją.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2006.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: