Modlitewnik – Idę w ramiona Ojca

Modlitewnik "Idę w ramiona Ojca" przeznaczony jest dla osób o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zawiera proste, czytelne rysunki, które obrazują najistotniejsze elementy konieczne do wkroczenia na drogę wiary.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2009

Autor/Autorzy: 
Janusz Tomczak
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: