Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski - Bóg uświęca mnie, kl. 1-3 gimnazjum

W ramionach Ojca. Bóg uświęca mnie (gimnazjum). Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2003.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: