Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski - Bóg prowadzi mnie, kl. 4-6

W ramionach Ojca. Bóg prowadzi mnie (kl. 4-6). Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2002.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: