Materiały dla uczniów do katechezy dla dzieci specjalnej troski - Bóg kocha mnie, kl. 1-3

W ramionach Ojca. Bóg kocha mnie (kl. 1-3). Karty pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2001.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: