Bóg umacnia mnie, IV etap edukacyjny

Czwarta, ostatnia część podręcznika metodycznego do serii W ramionach Ojca. Podręcznik skierowany jest do katechetów uczących młodzież z umiarkowaną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną na IV etapie edukacyjnym, tj. w oddziałach przysposabiających do pracy. Podręcznik zawiera 66 scenariuszy, których tematy i treści skorelowane są z programem nauczania religii.
W zasadniczej szkole zawodowej jednym z podstawowych celów edukacji religijnej jest kształtowanie w wychowankach umiejętności odnoszenia słowa Bożego do swojego życia i przez to przygotowanie ich do w miarę samodzielnych, właściwych wyborów, jak również odnajdywania swojego miejsca w Kościele i społeczności lokalnej.
Zgodnie z intencją Autorek zaproponowane do programu scenariusze mają jedynie służyć pomocą, być źródłem pomysłów oraz wyzwalać własną twórczość nauczyciela. Podobnie zamieszczone w scenariuszach „cele operacyjne” mają charakter jedynie orientacyjny – każdy katecheta powinien dostosować je do możliwości psychofizycznych konkretnych uczniów, z konkretnych zespołów edukacyjno-terapeutycznych. Za wzorem poprzednich części, tak i do tego podręcznika dołączona została propozycja oceny opisowej, tym razem na IV etap edukacyjny. Katecheci mogą skorzystać z niej przy wystawianiu oceny okresowej i rocznej.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2009,

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: