Bóg prowadzi mnie, II etap edukacyjny

Podręczniik przeznaczony jest do nauczania na II etapie edukacyjnym (klasy 4-6). Autorzy proponują 65 scenariuszy oraz komentarz do cyklu materiałów "W ramionach Ojca". Nauczyciele – w zależności od poziomu funkcjonowania psychofizycznego dzieci – mogą wprowadzać, utrwalać i poszerzać podane treści. Każdy scenariusz podaje cele ogólne i operacyjne danych zajęć, metody pracy, formy organizacji pracy, środki dydaktyczne oraz przebieg katechezy.
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2003.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: