Bóg kocha mnie, I etap edukacyjny

Autorami są katecheci – wieloletni praktycy, uczący na co dzień w tzw. „szkołach życia”. Podręczniki skierowane są do wszystkich katechetów nauczających dzieci niepełnosprawne intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym na I etapie edukacyjnym (kl. 1-3).
Prymasowskie Wydawnictwo GAUDENTINUM. Gniezno 2003.

Autor/Autorzy: 
Aleksandra Kielar
Rodzaj pomocy dydaktycznej:
Poziom nauczania: