XXIX Olimpiada Teologii Katolickiej 2019'

Tegoroczna edycja Olimpiady Teologii Katolickiej odbędzie się pod hasłem: „Św. Jacek wzór ewangelizacji”.

Terminarz

 • I etap szkolny 15.11.2018 rok
 • II etap diecezjalny 27.02.2019 rok
 • II etap ogólnopolski (Opole) 28-30.03.2019 rok

Zgłoszenie szkół z Diecezji Warszawsko-Praskiej do 5.11. poprzez formularz elektroniczny na stronie WNK – zakładka po lewej stronie. Więcej informacji na stronie Wydziału Katechetycznego oraz na www.otk.pl

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – OPOLE 2019

Temat: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”

(na tej stronie znajdziecie Państwo informacje dotyczące bibliografii – dziękujemy Autorom i Wydawnictwom za wyrażenie zgody na publikację na naszej stronie)

Etap Szkolny

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006

 • Mt 10,1-42; 28,16-20
 • Dz 2,1-41; 4,23-31

2. Magisterium Kościoła:

 • KKK 811-865
 • KKK 1427-1433
 • Adhortacja papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa, nr 6-22
 • Adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie), nr 14-49
 • List pasterski biskupów metropolii górnośląskiej z okazji 750. rocznicy śmierci św. Jacka
 • Przemówienie papieża Franciszka na Campus Misericordiae w Brzegach – ŚDM Kraków 2016

3. Opracowania:

 • Nawrócenie, Uzdrawiać, w: Xavier Leon Dufour, „Słownik Nowego Testamentu”, Poznań 1981, s. 419-420 i 652
 • Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż (Wyd. W drodze), Poznań 2016, s. 5-28
 • ks. Nocoń A., Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o św. Jacku, Katowice 2014 (Wyd. Emmanuel), s. 7-20
 • Słowo ks. abpa Alfonsa Nossola, w: „Święty Jacek i dziedzictwo dominikańskie”, red. E. Mateja, A. Pobóg-Lenartowicz, M. Rowińska-Szczepaniak, Opole 2008, s. 9-10
 • ks. Dymkowski Z., Wzory osobowe Katechizmu Kościoła Katolickiego w katechezie współczesnej (Święci i błogosławieni Kościoła), Płock-Lublin 1999, s. 134-140

Etap Diecezjalny

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006

 • Łk 10,1-12.17-20

2. Magisterium Kościoła:

 • KKK 914-933
 • KKK 2011-2016; 2030
 • Adhortacja papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa, nr 23-43
 • Adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie), nr 110-134
 • Adhortacja papieża Franciszka Gaudete et exsultate (o powołaniu do świętości), nr 3-34

3. Opracowania:

 • Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż, Poznań 2016 (Wyd. W drodze), s. 29-64
 • ks. Nocoń A., Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o św. Jacku, Katowice 2014 (Wyd. Emmanuel), s. 31-47
 • ks. Nocoń A., Dzieje ustanowienia św. Jacka głównym patronem Polski, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 40 (2007) z. 1, s. 97–113
 • ks. Puchalski G., Ewangelizacja i nowa ewangelizacja w nauczaniu Kościoła, w: „Katecheza ewangelizacyjna. Poszukiwania i koncepcje”, P. Mąkosa (red.), Lublin 2010, s. 11-25
 

Etap Ogólnopolski

Obowiązuje lektura z etapu szkolnego i diecezjalnego oraz:

1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006

 • Mk 16,15-20
 • 2 Tm 2,1-13

 2. Magisterium Kościoła:

 • KKK 1-7
 • KKK 2683-2684
 • Adhortacja papieża Jana Pawła II Ecclesia in Europa, nr 44-65
 • Adhortacja papieża Franciszka Evangelii gaudium (o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie), nr 259-283
 • Adhortacja papieża Franciszka Gaudete et exsultate (o powołaniu do świętości), nr 63-109
 • List apostolski papieża Benedykta XVI Ubicumque et semper powołujący do życia Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji (21.09.2010)
 • Homilia Benedykta XVI wygłoszona 7.10.2012 r. podczas Mszy św. na rozpoczęcie Synodu Biskupów Kościół istnieje po to, by ewangelizować

3. Opracowania:

 • Spież J. A., Święty Jacek Odrowąż, Poznań 2016 (Wyd. W drodze), s. 65-95
 • Nocoń A., Uczył nas chodzić z Maryją. Karol Wojtyła – Jan Paweł II o św. Jacku, Katowice 2014 (Wyd. Emmanuel), s. 48-67
 • Nocoń A., Papieski orzeł biały, „Gość Niedzielny” 6 (2011)
 • Kudasiewicz J., Nowa ewangelizacja według Ecclesia in Europa, „Kieleckie Studia Teologiczne” 3 (2004), s. 207-218
 • Peter Hocken, Dobra Nowina o Królestwie, w: „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu”, red. P. Musiewicz, D. Trzcinka, Kraków 2014 (Wyd. WAM), s. 29-39
 • Jose Prado Flores, Ewangelizacja – katechizacja, w: „Całą Ewangelię, Całe Ciało, Całemu Światu”, red. P. Musiewicz, D. Trzcinka, Kraków 2014 (Wyd. WAM), s. 41-49
Rok szkolny 2018/19
ZałącznikWielkość
Plik Olimpiada 2018.docx16.53 KB