Olimpiada Teologii Katolickiej 2018

Olimpiady Teologii Katolickiej ‘2018

Wzorem lat ubiegłych organizowana jest Olimpiada Teologii Katolickiej. Składa się ona z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego.

W zawodach olimpiady mogą brać udział uczniowie liceów i techników uczęszczający na lekcję religii.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy religijnej. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół, których udział zgłoszą nauczyciele religii w nieprzekraczalnym terminie do 22 listopada 2017 r.

Zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie wydziału katechetycznego. Formularz znajduje się w zakładce po lewej stronie. W formularzu należy umieścić następujące dane:

 1. Pełna nazwa i adres szkoły
 2. Telefon szkoły                          
 3. Przewidywana liczba uczestników                                                                                     
 4. Imię, nazwisko i stopień naukowy nauczyciela religii odpowiedzialnego za zorganizowanie etapu szkolnego.                                 
 5. Kontakt mailowy oraz telefoniczny ww. osoby                                                                 
 6. Adres do korespondencji. Adres parafii bądź szkoły nie prywatny.                                  
 7. Imiona, nazwiska i stopnie naukowe pozostałych nauczycieli religii          
 8. Data zgłoszenia

            Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Komitet Diecezjalny również drogą elektroniczną.

HASŁO: „Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka.”

ETAPY OLIMPIADY:

 • etap szkolny:  przeprowadzony w szkołach – 29 listopada 2017 roku. o godzinie 11.00. Prosimy o zwrócenie uwagi na godzinę rozpoczęcia zawodów. Zalecenie rozpoczęcia zawodów o jednej godzinie w całej Polsce jest decyzją Komitetu Głównego Olimpiady.
 • etap diecezjalny: przeprowadzony w dniu – 7 marca 2018 roku. Godzina 10.30 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie – Tarchominie przy ul. Mehoffera 2.
 • etap ogólnopolski: przeprowadzony w Łodzi w dniach – 5 - 7 kwietnia – 2018 roku.

LITERATURA

podana jest na stronie www.otk.pl

W imieniu Warszawsko-Praskiego Komitetu Diecezjalnego

Olimpiady Teologii Katolickiej

Ks. Piotr Pierzchała

Przewodniczący

 

 

 

Rok szkolny 2017/18
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon Olimpiada Teologii Katolickiej 2017.doc33 KB