Olimpiada Teologii Katolickiej 2016

Informacja o przeprowadzeniu zawodów

Olimpiady Teologii Katolickiej ‘2016

Wzorem lat ubiegłych organizowana jest Olimpiada Teologii Katolickiej. Składa się ona z trzech etapów: szkolnego, diecezjalnego i ogólnopolskiego.

W zawodach olimpiady mogą brać udział uczniowie liceów i techników uczęszczający na lekcję religii.

Celem Olimpiady jest popularyzacja wiedzy religijnej. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

W Olimpiadzie mogą wziąć udział uczniowie szkół, których udział zgłoszą nauczyciele religii w nieprzekraczalnym terminie do 9 listopada 2015 r.

Zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza na stronie wydziału katechetycznego (link do formularza jest widoczny po lewej stronie dla zalogowanych katechetów). W formularzu należy umieścić następujące dane:

1. Pełna nazwa i adres szkoły

2. Telefon szkoły                          

3. Przewidywana liczba uczestników                                                                                    

4. Imię, nazwisko i stopień naukowy nauczyciela religii odpowiedzialnego za zorganizowanie etapu szkolnego.     

5. Kontakt mailowy oraz telefoniczny ww. osoby                                                                

6. Adres do korespondencji. Adres parafii bądź szkoły nie prywatny.                                

7. Imiona, nazwiska i stopnie naukowe pozostałych nauczycieli religii           

8. Data zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Komitet Diecezjalny również drogą elektroniczną.

HASŁO: „Święty Jan Paweł II – wychowawca młodych pokoleń”

ETAPY OLIMPIADY:

·      etap szkolny:  przeprowadzony w szkołach – 17 listopada 2015 roku.

·      etap diecezjalny: przeprowadzony w dniu – 13 stycznia 2016 roku o godz. 11.00 w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Warszawsko-Praskiej w Warszawie – Tarchominie przy ul. Mehoffera 2.

·      etap ogólnopolski: przeprowadzony w Łowiczu w dniach – 31 marca – 2 kwietnia 2016 roku.

LITERATURA

podana jest na stronie www.otk.pl

Warszawsko-Praski Komitet Diecezjalny

Olimpiady Teologii Katolickiej

ul. Floriańska 2A

03-707 Warszawa

tel. 22 - 51 81 511

e-mail: dkpp@wp.pl

Warszawa, 3 września 2015 r.

 

 

 

Rok szkolny 2015/16