Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Bł. Bolesława - wychowawczyni na nasze czasy (edycja IX - 2018r.)

Zapraszamy Uczniów i Nauczycieli oraz zainteresowane Osoby z różnych zakątków całego świata do udziału  w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Bł. Bolesława - wychowawczyni na nasze czasy (edycja IX - 2018r.).

Szkoła Podstawowa nr 1 w Nidzicy oraz Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny w Nidzicy przy współpracy Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie i Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie, a także przy współudziale licznych podmiotów i fundatorów nagród organizuje już po raz dziewiąty, a po raz czwarty na skalę  międzynarodową,  konkurs plastyczny na temat bł. Bolesławy Lament.

Konkurs ma charakter otwarty. Mogą w nim wziąć udział dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z różnych zakątków całego świata. Konkurs trwa od 5 stycznia 2018 r. do 25 kwietnia 2018 r.   Głównym celem konkursu jest m.in. wzbogacenie wiedzy o życiu bł. Bolesławy Lament   i zwrócenie uwagi na Jej działalność wychowawczą.

Więcej informacji na: http://www.zsnr1.nidzica.pl/konkurs-plastyczny.html
http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/wydarzenia.html

 

Rok szkolny 2017/18