Konkurs edukacyjny organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w Konkursie Edukacyjnym  "Drogi Pamięci" organizowanym przez Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego. Tegoroczna, trzecia edycja, organizowana we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej nosi tytuł „Jan Paweł II – Pielgrzym”.
W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, indywidualnie i w zespołach liczących nie więcej niż 5 osób. Uczestnicy  indywidualni oraz zespoły powinny posiadać pełnoletniego opiekuna (np. nauczyciela, rodzica, księdza).
Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy  na temat pielgrzymek Jana Pawła II do Polski w latach: 1979, 1983 i 1987 oraz śladów tych wizyt w miejscach ich zamieszkania oraz środowiskach lokalnych. Forma pracy jest dowolna. Może ona mieć charakter pisemny (np. esej, zbiór wywiadów, rozprawka), audiowizualny (film, słuchowisko) lub być prezentacją multimedialną.
O chęci udziału w  konkursie prosimy poinformować nas do dnia 1 marca 2013 r. pisząc na adres :
konkurs@muzeumjp2.pl
lub dzwoniąc pod numer telefonu :
883 343 047 – Michał Karpowicz
503 442 201 - Michał Rukat
Prace przyjmować będziemy do 19 kwietnia 2013 r. Ogłoszenie wyników jest planowane na 14 czerwca 2013 r.
Spośród nadesłanych prac  jury wybierze 3 najlepsze (osobno w kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych), które zostaną nagrodzone.   
Zapraszamy!

Rok szkolny 2012/13
ZałącznikWielkość
Image icon Plakat informacyjny682.13 KB