Konkurs dla gimnazjalistów edycja 2016

Prosimy katechetów o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Diecezjalnym konkursie wiedzy dla młodzieży gimnazjalnej. Naprawdę warto.

Konkurs wiedzy dla szkół gimnazjalnych jest organizowany po raz trzeci. Składa się  z  dwóch etapów: szkolnego, diecezjalnego. W zawodach mogą brać udział uczniowie gimnazjów z terenu Diecezji Warszawsko-Praskiej. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy religijnej. Chcemy zapoznać młodzież z tematem zbliżających się Światowych Dni Młodzieży. Tegoroczny temat konkursu brzmi: „Być, więcej niż mieć" - O Światowych Dniach Młodzieży. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół, których udział zgłoszą nauczyciele religii w nieprzekraczalnym terminie do 23 listopada 2015 r.

Zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie  formularza (link do formularza jest widoczny po lewej stronie wyłącznie dla zalogowanych katechetów naszej diecezji).

W formularzu należy umieścić następujące dane:

1. Pełna nazwa i adres szkoły

2. Telefon szkoły

3. Przewidywana liczba uczestników

4. Imię, nazwisko i stopień naukowy nauczyciela religii odpowiedzialnego za zorganizowanie etapu szkolnego.

5. Kontakt mailowy oraz telefoniczny ww. osoby

6. Adres do korespondencji. Adres parafii bądź szkoły nie prywatny

7. Imiona, nazwiska i stopnie naukowe pozostałych nauczycieli religi

8. Data zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Komitet Diecezjalny również drogą elektroniczną. Katecheci pracujący w jednej szkole zgłaszają szkołę w porozumieniu ze sobą a nie każdy katecheta oddzielnie.

Pozostałe informacje odnajdą Państwo w załączonych dokumentach.

Już niedługo w tej zakładce pojawi się literatura do pierwszego etapu.

Wydział Nauki Katolickiej

Rok szkolny 2015/16