Konkurs diecezjalny dla młodzieży gimnazjalnej „Jak Kuba Bogu… - na pielgrzymim szlaku ze świętym Jakubem”

Prosimy katechetów o zachęcenie uczniów do wzięcia udziału w Diecezjalnym konkursie wiedzowym dla młodzieży gimnazjalnej. Naprawdę warto.

Konkurs wiedzy dla szkół gimnazjalnych jest organizowany poraz pierwszy. Składa się  z  dwóch etapów: szkolnego, diecezjalnego. W zawodach mogą brać udział uczniowie gimnazjów z terenu Diecezji Warszawsko-Praskiej. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy religijnej. Chcemy zapoznać młodzież z nowo otwartym na terenie naszej diecezji szlakiem św. Jakuba. Doświadczenie uczy, że przeprowadzenie zawodów na terenie szkoły, podnosi prestiż nauki religii. Jest to zatem szansa nie do pogardzenia.

W Konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół, których udział zgłoszą nauczyciele religii w nieprzekraczalnym terminie do 30 grudnia 2013 r.

Zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej poprzez wypełnienie  formularza (formularz jest widoczny po lewej stronie wyłącznie dla zalogowanych katechetów naszej diecezji).

 

W formularzu należy umieścić następujące dane:

  1. Pełna nazwa i adres szkoły

  2. Telefon szkoły

  3. Przewidywana liczba uczestników

  4. Imię, nazwisko i stopień naukowy nauczyciela religii odpowiedzialnego za zorganizowanie etapu szkolnego.

  5. Kontakt mailowy oraz telefoniczny ww. osoby

  6. Adres do korespondencji. Adres parafii bądź szkoły nie prywatny.

  7. Imiona, nazwiska i stopnie naukowe pozostałych nauczycieli religii

  8. Data zgłoszenia

Zgłoszenie musi zostać potwierdzone przez Komitet Diecezjalny również drogą elektroniczną.

Pozostałe informacje odnajdą Państwo w załączonych dokumentach.

W imieniu Warszawsko-Praskiego Komitetu Diecezjalnego
Konkursu dla Młodzieży Gimnazjalnej
Ks. Piotr Pierzchała
Przewodniczący
Rok szkolny 2013/14