KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

KONKURS „MÓJ SZKOLNY KOLEGA Z MISJI”

XV edycja: Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami

 I. Organizator konkursu:

Dzieło Pomocy „Ad Gentes” w Warszawie, ul. Byszewska 1 03-729 WARSZAWA 4 skr. poczt. 112

Tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 743-95-27

www.adgentes.misje.pl lub www.misje.pl

II. Patronat honorowy konkursu:

Pani Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej

Abp Celestino Migliore, Nuncjusz Apostolski w Polsce

Bp Jerzy Mazur, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski  ds. Misji

III. Cele konkursu:

Celem konkursu jest rozbudzenie wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjum zainteresowania misjami prowadzonymi przez polskich misjonarzy na wszystkich kontynentach. Ma kształtować postawę solidarności z rówieśnikami żyjącymi w krajach misyjnych, zachęcając do poznania ich kultury, obyczajów, sytuacji społecznej i politycznej oraz warunków bytowych. Kategoria charytatywna konkursu służy rozbudzeniu przedsiębiorczości oraz kształtowaniu ducha współpracy celem wsparcia projektów edukacyjnych na misjach. W tym roku uczniowie będą pozyskiwali środki na zakup mebli i zabawek dla żłobka dla ubogich dzieci prowadzonego przez siostry Benedyktynki Misjonarki w Santo Domingo (Ekwador).

Konkurs służy pogłębieniu wiedzy o życiu na innych kontynentach, kształtowaniu postaw tolerancji, solidarności oraz rozbudzaniu wrażliwości na sytuację rówieśników w najuboższych krajach świata. Ma integrować uczniów wokół idei otwartości na różnorodne kultury i religie.

Szczegółowy Regulamin  oraz informacje na temat XIV edycji konkursu znajdują się na stronach:www.adgentes.misje.pl

IV. Temat  XV edycji konkursu: „Wszyscy jesteśmy uczniami-misjonarzami”

Temat tegorocznej edycji konkursu nawiązuje wprost do adhortacji apostolskiej papieża Franciszka „Evangelii gaudium”. Jego celem jest przypomnienie powszechnego charakteru powołania misyjnego. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za misje. Wiara otwiera na ludzi innych ras, kultur i religii. Rozbudza poczucie braterstwa i solidarności, ukazując braterstwo wszystkich ludzi. Uczy odpowiedzialności jednych za drugich oraz wrażliwości na potrzeby słabszych.

                Poznając trudną sytuację, w jakiej żyją ich rówieśnicy na innych kontynentach, uczniowie uczą się cenić posiadane uwarunkowania i możliwości oraz włączają się we współpracę z misjonarzami. Mogą pogłębić wiedzę o misjach oraz dostrzec sposoby, w jakie mogą okazać się solidarni ze swymi rówieśnikami.

V. Czas trwania konkursu:

Konkurs  zostanie ogłoszony 1 września 2014 r. Możliwość zgłoszenia uczestnictwa  on line do dn. 31 grudnia 2015 r. na formularzu dostępnym na stronie www.adgentes.misje.pl  lub  www.misje.pl.

Przesłanie prac do dnia 31 marca 2016 r. Wyniki konkursu zostaną podane 8 kwietnia 2016 r.

VI. Etapy konkursu:

  1. Etap szkolny : Szkolna Komisja Konkursowa wyłania jedną najlepszą pracę w każdej kategorii i zgłasza  ją do etapu centralnego (do 31 marca 2015 r.)
  2. Etap centralny: Jury ocenia nadesłane prace nagradzając po trzy w każdej kategorii.
  3. Informacja o wynikach  oraz uroczystości wręczenia nagród zostanie przesłana do szkół uczestniczących w konkursie. Wszyscy nauczyciele i szkoły otrzymają certyfikaty uczestnictwa w konkursie.
  4. Prace można przesyłać na adres: Dzieło Pomocy Ad Gentes ul. Byszewska 1, skr. poczt. 112, 03-729 WARSZAWA 4
  5.  Konkurs odbywa się na 3 poziomach edukacyjnych:

a) pierwszy poziom edukacyjny – klasy I – IV szkoły podstawowej

b) drugi poziom edukacyjny – klasy IV-VI szkoły podstawowej

c) trzeci etap edukacyjny – gimnazjum

VII. Zadania uczestników:

1. Konkurs dla uczniów odbywa się w pięciu kategoriach:

a) literacka – (praca w dowolnej formie literackiej, np. wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad)

b) plastyczna – rysunek, grafika  lub obraz nie przekraczający formatu A3 (29,7x42 cm).

c) muzyczna – utwór muzyczno-wokalny nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej

d) charytatywna –  trwające przez rok szkolny inicjatywy i działania uczniów mające na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w akcję zbierania środków finansowych na wyposażenie w meble i zabawki żłobka w Santo Domingo  (Ekwador).

2) Konkurs dla nauczycieli:

Scenariusz lekcji – w ramach różnych przedmiotów i ścieżek edukacyjnych projekt scenariusza zajęć lekcyjnych z uwzględnieniem tematu XV edycji konkursu.

 VIII. Korespondencja konkursowa oraz informacje:

a)      konkurs@misje.pl  lub  www.adgentes.misje.pl

b)      tel. (22) 743-95-24; fax: (22) 793-95-27.

Terminy

31.12.2015 r.
ostateczny termin zgłoszenia do Konkursu (poprzez wypełnienie formularza on-line).

31.03.2016 r.
ostateczny termin nadsyłania zwycięskich prac wraz z protokołem jury (ważna data stempla pocztowego).

8.04.2016 r. 

ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej Dzieła Pomocy "Ad Gentes"

TERMIN UROCZYSTEJ GALI WRĘCZENIA NAGRÓD ORAZ MIEJSCE UROCZYSTOŚCI ZOSTANĄ PODANE W TERMINIE PÓŹNIEJSZYM

Rok szkolny 2015/16
ZałącznikWielkość
Plik Regulamin Konkursu Ad Gentes.docx132.07 KB