II Ogólnopolski Konkurs poświęcony tematyce prawa kanonicznego

Szczęść Boże,

Czcigodni Księża, 

Szanowni Państwo,

Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula Iuris działające na Wydziale Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizuje II Ogólnopolski Konkurs poświęcony tematyce prawa kanonicznego skierowany do uczniów szkół licealnych, technicznych oraz zawodowych. Patronat nad Konkursem objął Dziekan Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW: ks. prof. dr hab. Henryk Stawniak.
Niniejszym zwracamy się z uprzejmą prośbą o przekazanie tej informacji swoim uczniom w szkołach licealnych, technicznych, zawodowych.
Tematyka tegorocznej edycji to: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym. Jest to niebywale interesująca, szeroka i pragmatyczna materia. W obszarze kanonistyki wiele słyszy się o instytucji stwierdzenia nieważności małżeństwa, ma ono między innymi zastosowanie w momencie, kiedy ta przeszkoda wystąpiła. Przygotowanie do Konkursu pozwoli uczniom zdobyć wiedzę na ten temat. Zapewne większość z nich pragnie w przyszłości wstąpić w sakramentalny związek małżeństwa, nasz Konkurs może być dla nich merytorycznym początkiem przygotowań do tak wielkiego wydarzenia.
W załączeniu przekazujemy dwa załączniki. Tekst zaproszenia oraz Regulamin Konkursu.
Bardzo dziękujemy za współpracę.
W przypadku pytań, proszę o kontakt e-mail konkurs.regulaiuris@gmail.com lub tel. 513-797-553
Z wyrazami uszanowania
W imieniu Koła Regula Iuris

Rok szkolny 2017/18