II Międzynarodowy Konkurs Plastyczno-Literacki „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas”

Zespół Szkół Nr 1 w Nidzicy i Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w II edycji Międzynarodowego Konkursu Plastyczno                              - Literackiego „Błogosławiona Bolesławo, naśladowczyni Świętej Rodziny, prowadź nas” organizowanego dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych z Polski i spoza jej granic, przy współpracy Wydziału Nauki Katolickiej w Olsztynie  i Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny.

Celem konkursu jest: wzbogacenie wiedzy o bł. Bolesławie Lament, wyniesionej do chwały ołtarzy przez św. Jana Pawła II, uzmysłowienie doniosłości i aktualności misji błogosławionej we współczesnej rzeczywistości, integracja rodziny poprzez uczestnictwo w konkursie, rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia wśród dzieci i młodzieży.

Konkurs rozpoczyna się 15 września 2015 r.

Organizatorzy oczekują na prace do 1 marca 2016 r.

Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w kwietniu 2016 r.

Szczegółowe informacje:

http://katecheza.olsztyn.pl/konkursy-olimpiady

http://www.misjonarki-swietej-rodziny.org/wydarzenia.html

1. Plakat http://katecheza.olsztyn.pl/plakat_do_wydruku.jpg

2. Regulamin http://katecheza.olsztyn.pl/regulamin_konkursu_o_bl._Boleslawie_Lament.pdf    

3. Materiały http://katecheza.olsztyn.pl/literatura_o_bl._Boleslawie_Lament.pdf

Rok szkolny 2015/16