„ŚWIETY JAN PAWEŁ II W OCZACH DZIECKA”

Muzeum w Bielsku Podlaskim Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku od 2004 roku włącza się w obchody Dnia Papieskiego. We współpracy z Dekanatem Bielskim oraz Wydziałem Katechezy i Szkolnictwa Katolickiego Kurii Diecezjalnej  w Drohiczynie organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny Święty Jan Paweł II w oczach dziecka. 

W konkursie biorą udział dzieci i młodzież z całej Polski, od przedszkoli po szkoły ponadgimnazjalne.

W 2015r. odbędzie się jubileuszowa X edycja  ogólnopolskiego konkursu plastycznego „Święty Jan Paweł II w oczach dziecka” (16.10.2015 r.). Konkursowi towarzyszyć będzie hasło XV Dnia Papieskiego „Jan Paweł II – Patron Rodziny”.

Honorowy Patronat nad ogólnopolskim konkursem plastycznym „Święty Jan Paweł II  w oczach dziecka”  objął Jego Ekscelencja Biskup Drohiczyński, Minister Edukacji Narodowej, Instytut Teologii Pastoralnej i Katechetyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, Fundacja Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia", Marszałek Województwa Podlaskiego, Starosta Bielski oraz Burmistrz Miasta Bielsk Podlaski.  

Jednocześnie informujemy, że rozstrzygniecie konkursu połączone z otwarciem wystawy odbędzie się 16 października 2015 r. godz. 10.00. 

Rok szkolny 2015/16