Wywiad z rodzicami - praca domowa dla maturzystów

1 wpis / 0 nowych
s.Margaret Langbeen
Obrazek użytkownika s.Margaret Langbeen
Wywiad z rodzicami - praca domowa dla maturzystów

W drugim semestrze klasy maturalnej zadaję maturzystom pracę domową, która ma na celu motywować ich do głębszej rozmowy na tematy życiowe z rodzicami (lub osobami bliskimi będącymi dla nich wzorem/autorytetem).

Wywiady pod hasłem "Radość Macierzyństwa", "Radość Ojcostwa" zawierają jednakowe pytania dla mamy i taty:
Pkt. 1 - Wymień cechy dobrej matki / dobrego ojca (Zachęcam do wspólnego omówienia z mamą, tatą)
Pkt. 2 - Co dla Ciebie znaczy być matką / ojcem?
Pkt. 3 - Co w powołaniu do macierzyństwa / ojcostwa daje szczególną radość?
Pkt. 4 - Kto był (czy jest) dla Ciebie największym wsparciem w tym powołaniu (bycia matką/ojcem)?

Mając świadomość, że nie wszyscy mają mamę lub tatę w domu daję uczniom dowolność w prowadzeniu wywiadu. Mogą go przeprowadzić z innym krewnym (Dziadkiem, Babcią, Ciocią, itp.) lub ze znajomym (ojcem/matką) będącym dla nich autorytetem i wzorem w tej dziedzinie.
Oceniam 2 wywiady terminowo (nie oceniam treści): przed terminem - najwyższa ocena (5+), w terminie - 5, każdy kolejny tydzień po terminie obniża ocenę.
Uczniowie zazwyczaj chętnie prowadzą wywiady z rodzicami. Rodzice pięknie się wypowiadają na poruszone tematy.
Zdarzyło się że uczeń ociągał się w tej sprawie. Wyraźnie było mu trudno podejmować rozmowę na tematy życiowe z rodzicami. Nie zatrzymuję dla siebie tekstów wywiadów. Uczniowie mi je tylko przedstawiają do oceny, a zatrzymują dla siebie jako cenną pamiątkę. Początkowo miałam zamiar zbierać teksty, lecz uczniowie prosili, by mogli je zachować, a ja się zgodziłam.