Warsztaty "Porządek na katechezie" - relacja

Dnia 12.10.2013 w auli Kurii przy ulicy Floriańskiej 3 odbyły się warsztaty metodyczne pt. "Porządek na katechezie", prowadzone przez Zbigniewa Barcińskiego z Centrum Szkoleniowego NATAN. W warsztatach wzięło udział 18 katechetów naszej diecezji. Całe spotkanie było podzielone na cztery bloki tematyczne. Pierwszy dotyczył diagnozy sytuacji braku porządku na lekcji, następny omawiał sześć strategii wprowadzania porządku, trzeci blok traktował o zasadach jakie powinny obowiązywać w klasie, a ostatni dotyczył rozmowy indywidualnej z uczniem. Całe szkolenie trwało 7 godzin i skierowane było do katechetów wszystkich poziomów zwłaszcza rozpoczynających pracę, a jego celem była praktyczna nauka umiejętności wprowadzania porządku na lekcji.

Paweł 

Bardzo dziękujemy panu Zbigniewowi za poprowadzenie szkolenia. Był to miły czas, który miejmy nadzieje przyczyni się do jeszcze lepszego prowadzenia zajęć przez naszych katechetów. 

ks. Piotr

 

Data publikacji: 
13.10.2013