Sprawozdanie ze spotkania formacyjnego katechetów uczących w klasach IV – VI szkoły podstawowej diecezji warszawsko – praskiej

Dnia 16 listopada 2013 roku odbyło się spotkanie formacyjne nauczycieli religii uczących w klasach IV – VI szkoły podstawowej z terenu diecezji warszawsko – praskiej. Tematem spotkania było czytelnictwo dzieci jako wsparcie dla katechezy.

Spotkanie rozpoczęto Mszą świętą pod przewodnictwem księdza Piotra Pierzchały. W homilii ksiądz Piotr wskazał na rolę modlitwy jako zasady pedagogicznej, zwłaszcza dla osób uczących jej innych. Modlitwa jako rozmowa Bogiem, to umiejętność, którą najtrudniej przekazać innym. Powinna być krótka i wyważona w słowach. Należy zawsze się modlić i nie ustawać, jak owa biblijna natarczywa wdowa. Tematy modlitwy podsuwa nam modlitwa Ojcze Nasz, a są nimi: 1) Bóg Ojciec; 2) nasze sprawy doczesne; 3) zło popełnione i zagrażające.

Po Mszy świętej głos zabrał ksiądz Jacek Buta, który wyjaśnił zagadnienie konfrontacji tekstu i czytelnika, którym jest przenikanie świata lektury i czytelnika – udane lub nieudane. Ważna jest otwartość czytelnika na tekst, która wynika z różnorakich uwarunkowań, takich jak: płeć, wiek, zainteresowania, stan emocjonalny, poczucie własnej wartości itp. Tekst pozostawia nas z przesłaniem, z którym trzeba się zmierzyć. Prelegent podał formy lektury hermeneutycznej tekstu z przesłaniem, a są nimi: 1) Ogólne pojmowanie tekstu. 2) Powtórne czytanie dla wyjaśnienia treści. 3) Aktualizacja przesłania tekstu.

Następnie ksiądz Mariusz Czyżewski przybliżył nam podręcznik do klasy IV szkoły podstawowej dla diecezji warszawsko-praskiej. Prelegent zwrócił uwagę, że każda jednostka lekcyjna musi mieć cel i uczeń powinien wiedzieć, co ma zapamiętać z lekcji religii. Na początku należy nawiązać do egzystencji, bliskiej naszym uczniom. Ksiądz Mariusz zaprosił do współtworzenia podręcznika i portalu katechetycznego.

Pani doktor Aneta Rayzacher – Majewska przybliżyła zagadnienie obecności lektur szkolnych na lekcjach religii. Podkreśliła, że lektury szkolne są dostosowane do odbiorców i najczęściej przeczytane przez uczniów. Zwróciła uwagę, że warto dbać o spójność omawianych na lekcjach religii lektur z treściami realizowanej podstawy programowej. Lektury dostarczają wzorców i motywów, które można wykorzystać w życiu oraz mogą pełnić funkcje uzupełniającą wiedzę.

Potem pani Małgorzata Nawrocka, pisarka, dziennikarka, autorka książek dla dzieci, stwierdziła, że „Bóg umie pisać i chce pisać”. Podkreśliła, że nauczyciel religii musi być najlepszy dla Boga. Wyróżniła dwa rodzaje wyobraźni twórczej: 1) grzeszną – reprezentowaną przez autorów, którzy nie mają prawidłowego rozeznania dobra i zła, stawiających czytelnikowi tylko pytania, nie dając żadnych odpowiedzi; 2) natchnioną – uprawianą na kolanach przed Bogiem, w której autorzy stawiają pytania i próbują podprowadzić czytelnika do znalezienia odpowiedzi.

Ostatnim akcentem spotkania było wystąpienie siostry Estery z Wydawnictwa Sióstr Loretanek, która przybliżyła historię i treści obecne na łamach miesięcznika Anioł Stróż. Pokazując w jaki sposób można wykorzystać na lekcji to czasopismo.

 

Zbigniew Karczewski - nauczyciel religii

 

Data publikacji: 
16.11.2013

Komentarze

Obrazek użytkownika Piotr Pierzchała

Bardzo dziękuję wszystkim, którzy pomogli przygotować to spotkanie. Dziękuję także tym, którzy dziś przybyli. Niedługo na stronie w tym miejscu pojawią się jeszcze materiały z naszego spotkania. Pozdrawiam.