Pierwszy dzień odpraw katechetycznych za nami

31 sierpnia odbyła się odprawa katechetyczna rozpoczęta Mszą Świętą pod przewodnictwem Księdza Biskupa Romualda Kamińskiego. W czasie homilii Ksiądz Biskup zwracając się do katechetów, mówił o roli, jaką ta wspólnota pełni, przysposabiając młodego człowieka do życia w Królestwie Bożym. Na wzór Pana Jezusa katecheta powinien być autorytetem dla tych, którym przewodzi. Podczas Eucharystii posługę liturgiczną podjęli ministranci z Parafii Dobrego Pasterza na Warszawskim Nadwiślu.  Na koniec Mszy Świętej Ksiądz Biskup wręczył Misje kanoniczne dwóm katechetom rozpoczynającym swoją pracę katechetyczną.

W drugiej części spotkania Pan Zbigniew Kobra mówił na temat: „Bóg, honor, ojczyzna; kasa, fejm, tężyzna - jako wychowanie do postaw patriotycznych dziś?” Prelegent, który od wielu lat jest instruktorem harcerskim w Skautach Europy zwrócił uwagę na to, że młody człowiek poczucia odpowiedzialności uczy się poprzez pełnienie różnych funkcji i zadań. Taką możliwość dają mu różne ruchy katolickie w Kościele, które poprzez promowanie zasad moralnych są receptą na szczęśliwe życie.

W imieniu wspólnoty seminaryjnej do zwiedzenia Seminarium Warszawsko-Praskiego na Tarchominie zaprosił Ksiądz Rektor Krzysztof Warchałowski. Następnie swoim doświadczeniem powołania do kapłaństwa podzielił się kleryk trzeciego roku seminarium.

W zagadnienia inicjatyw duszpasterskich wprowadził zebranych Ksiądz Biskup Marek Solarczyk. Ksiądz Biskup podziękował wspólnotom parafialnym zaangażowanym  podczas peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej diecezji. W nowym roku szkolnym zwrócił uwagę na przygotowanie do bierzmowania, dokument zawierający normy i wytyczne dotyczące troski o dzieci i młodzież, Synod młodych w Rzymie, ŚDM w Panamie, Stadion młodych oraz wizytacje kanoniczne.

Dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego w Mazowieckim Kuratorium Oświaty - Pani Krystyna Mucha przedstawiła nowości wynikające z prawa oświatowego – awans zawodowy w nowej odsłonie oraz ocena pracy nauczyciela.

Kierujący naszym wydziałem: Ks. Piotr Pierzchała oraz ks. Mariusz Czyżewski przedstawili organizację roku szkolnego oraz bogatą ofertę konkursów, spotkań i szkoleń.

Zofia Perkowska

 

Data publikacji: 
06.09.2018