Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej Civitas Christiana - relacja z etapu diecezjalnego

Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” po raz XIX było organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej składającego się z trzech etapów. W konkursie z terenu diecezji Warszawsko-Prasko wzięło udział około 70 uczestników ze szkół ponadgimnazjalnych. 21 kwietnia 2015 roku zwycięzcy etapu szkolnego przybyli ze swoimi katechetami do auli kurialnej przy ulicy Floriańskiej 3.

Obecnością swoją zaszczycił uczestników jego Ekscelencja biskup Marek Solarczyk, który skierował do młodzieży słowa pokrzepienia i odwagi. Biskup Marek, mówił o wydarzeniach w życiu człowieka i oświecającej roli Słowa Bożego, które wskazuje drogę na miarę indywidulnych umiejętności.

W imieniu Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” organizatora konkursu, uczniów i katechetów przywitała Teresa Kazimierczuk, członek Zarządu Stowarzyszenia. Krótko przedstawiła działalność Stowarzyszenia w różnych obszarach życia narodu oraz historię konkursu, który powoli rozrósł się w duże przedsięwzięcie ogólnokrajowe. Zachęciła uczniów do odwiedzania strony i mediów społecznościowych Stowarzyszenia.

Po tej części oficjalnej zebrani wzięli udział w krótkiej Liturgii Słowa, którą poprowadził ks. dyr Piotr Pierzchała. Zgodnie ze słowami Biskupa Marka mogliśmy podczas modlitwy cichej odnieść do swojego życia proklamowane Słowo Boże.

Etap diecezjalny złożony był z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. W pierwszej części uczestnicy odpowiadali na pytania testowe obejmujące zakres materiału z ksiąg biblijnych: Jonasza, Ewangelii wg św. Łukasza i Dziejów Apostolskich. Taki był zakres tegorocznego materiału Biblijnego. Do drugiej części konkursu zakwalifikowało się siedmioro uczestników, którzy zdobyli najwyższe wyniki w pierwszym etapie konkursu.

Komisji przyjmującej odpowiedzi uczniów przewodniczyła prof. dr hab. Anna Kuśmirek (UKSW). W składzie komisji byli ks. dr hab. Jarosław Babiński (UKSW), ks. dr Rafał Goliński oraz ks. Piotr Pierzchała, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Kurii, który miał też baczenie na techniczno-organizacyjne aspekty spotkania.

Najlepszej trójce udało się zakwalifikować do kolejnego etapu i będą reprezentować naszą diecezję w ogólnopolskim finale w czerwcu. Pomimo trudnych pytań, młodzi ludzie dobrze poradzili sobie z udzieleniem poprawnych odpowiedzi.

Do finału ogólnopolskiego XIX OKWB zakwalifikowali się następujący uczniowie:

Julia Kubacka z LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim;

Rafał Ołdak z XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie;

Maciej Więch z L Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie;

W tym roku poziom przygotowania uczniów był bardzo wysoki.

W przerwie pomiędzy częścią pisemną a ustną pani prof. UKSW dr hab. Anna Kuśmirek, poprowadziła wykład: „O przemianach kultury i najnowszym przekładzie Pisma Świętego (Edycja Świętego Pawła, 2009), czyli skąd wzięła się podstawa naszego Konkursu”. Pani profesor zachęcała wszystkich zgromadzonym do pogłębienia wiedzy na temat Pisma Świętego oraz ukazała tematykę przekładów Biblijnych. Uczestnicy konkursu mieli także okazję do zadawania pytań.

Na zakończenie diecezjalnego konkursu, każdy z uczestników otrzymał dyplom potwierdzający uczestnictwo w konkursie, a zarazem zachęcający do ponownego wzięcie udziały w przyszłorocznym etapie.

Konkurs jest doskonałym narzędziem ewangelizacyjnym, szczególnie w roku, w którym realizowany jest w Kościele program duszpasterski „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Hanna Kamińska – katechetka i Andrzej Frahn - koordynator konkursu w diecezji warszawsko-praskiej.

 

Data publikacji: 
30.04.2015