Narada odpowiedzialnych za nauczanie religii w Kościołach i Związkach wyznaniowych w Warszawie

Tegoroczna narada odbyła się 24.09.2013 roku, w Zborze chrześcijan baptystów. Na początek wszystkich powitał gospodarz miejsca pastor zboru baptystów Marek Budziński, który powitał zebranych i w kilku słowach przedstawił historię Baptystów w Warszawie. Następnie przeszliśmy do naszych obrad.

Pan Kurator Karol Semik – wprowadził wszystkich w temat spotkania: „My, wy, oni – razem w szkole” - podkreślił, że nauczyciel religii obok dyrektora i wychowawcy jest tym, który wpisuje się w szczególną pracę na rzecz bezpieczeństwa w szkole. Wśród występujących mieliśmy okazję posłuchać:

Pani Marii Albrechcińskiej - Oleksiuk – psychologa, która starała się odpowiedzieć na pytanie skąd bierze się agresja. W swoim wystąpieniu przedstawiła między innymi typy wyrażania złości wg A. Kołodziejczyka, 

P. dr Bogumiła Bogacka - Osińska mówiła o przeciwdziałaniu przemocy z powodu uprzedzeń.

Bezpośrednio po przerwie Ks. Marek Przybylski - podziękował pani Krystynie Kowalczyk za wieloletnią współpracę z Kościołami i Związkami wyznaniowymi znajdującymi się na terenie Mazowieckiego Kuratorium Oświaty. Pani Krystyna przechodzi na emeryturę. Nasz wydział wręczył Pani Krystynie Kowalczyk list uznaniowy z podziękowaniami Księdza Arcybiskupa Henryka Hosera za wieloletnią bardzo dobrą współpracę. 

Podczas naszego spotkania wysłuchaliśmy także wystąpienia Pani Zofii Rudzińskiej – nowej odpowiedzialnej z ramienia Mazowieckiego Kuratorium Oświaty za współpracę z Kościołami i Związkami Wyznaniowymi. Pani Zofia mówiła o odpowiedzialności dyscyplinarnej i ochronie prawnej nauczycieli, 

Na zakończenie spotkania wystąpiła pani Jolanta Milczuk Walczewska z referatem – studium przypadku, w którym ukazała jak radzić sobie w trudnych sytuacjach. Były to praktyczne uwagi do budowania relacji w środowisku szkolnym.

Całość spotkania poprowadziła pani dyrektor Krystyna Mucha.

Bardzo dziękujemy za ten czas i już czekamy na następne spotkanie.

Ks. Piotr Pierzchała


 

Data publikacji: 
25.09.2013