Konkurs Papieski w Józefowie

W marcu z okazji kanonizacji błogosławionego Jana Pawła II w ramach obchodów Dnia Papieskiego w Gminie Nieporęt  z inicjatywy Zakonu Rycerzy Jana Pawła II w Józefowie został zorganizowany Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Jan Paweł II – Wielki Polak”.

Patronat nad konkursem objęli Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej Abp Henryk Hoser SAC; Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur oraz Proboszcz Parafii NMP Królowej w Józefowie ks. Piotr Śliwka.

Konkurs przeprowadzony został w sześciu kategoriach wiekowych począwszy od najmłodszych wychowanków przedszkoli, przez uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, aż do dorosłych mieszkańców gminy:

·      „Dzieciństwo Karola Wojtyły” - dla przedszkoli

·      „Młodość Karola Wojtyły” - dla uczniów klas 0 i I szkoły podstawowej

·      „Ks. Karol – Wujek – praca z młodzieżą” dla uczniów klas II i III szkoły podstawowej

·      „Bp Wojtyła – wybór na papieża” dla uczniów klas IV – VI szkoły podstawowej

·      „Pontyfikat Jana Pawła II – pielgrzymki” dla uczniów szkoły gimnazjalnej

·      „Śmierć i beatyfikacja Jana Pawła II” dla dorosłych

Konkurs cieszył się dużym powodzeniem. Prace  wykonane techniką dowolną złożyło ponad sto dwadzieścia osób, z czego nagrodzonych oraz wyróżnionych zostało ponad 30 prac.

Zakup cennych nagród nie byłby możliwy, gdyby nie zaangażowanie wielu dobroczyńców. Podziękowania należą się właścicielom firm: Pracowni N-czekolada,    Hurtowni Zabawek „Kris”, Hurtowni „Grodno”, a także Pani Mirosławie Jurczyk-Serwińskiej, Panu Marianowi Oszczykowi, Abp Henrykowi Hoserowi, Wójtowi Sławomirowi Mazurowi oraz Proboszczowi Piotrowi Śliwce.

Zwycięskie prace można było obejrzeć w Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy Warszawskiej 1920 r. w Stanisławowie Pierwszym, gdzie 15 kwietnia 2014 r. podczas uroczystych obchodów Dnia Papieskiego odbyło się uroczyste wręczenie nagród triumfatorom konkursu.

W niedalekiej przyszłości ze złożonych prac plastycznych oraz wierszy napisanych przez gimnazjalistów zostanie wydany pamiątkowy album poświęcony osobie św. Jana Pawła II.

Paweł Maliszewski

Data publikacji: 
12.05.2014