Katechizm dla Warszawy - relacja z konferencji

Dnia 25 października, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, odbyła się konferencja pt. "Katechizm dla Warszawy".  Uczestnicy konferencji, katecheci obydwu diecezji spotkali się z autorami nowych podręczników zredagowanych w/g nowej podstawy programowej. W pierwszej części spotkania, zaproszeni goście przedstawili na czym polegały  zmiany w przedstawieniu treści edukacyjnych w nowych podręcznikach. Wśród występujących byli: Ks. Prof. dr hab. Piotr Tomasik, ks. Dr Wojciech Osial z Łowicza, ks. Dr. Rafał Bednarczyk z Płocka oraz dr Aneta Rayzacher-Majewska, która była główną odpowiedzialną za przygotowanie konferencji.

Druga część konferencji to ocena nowych podręczników. Uczestnicy mieli możliwość spotkania z autorami podręczników ze wszystkich etapów edukacyjnych, oraz możliwość zgłoszenia zalet i wad nowych podręczników, następnie wspólnie z autorami opracowali konspekt do jednej katechezy. Na zakończenie każda z grup przedstawiła ocenę nowego podręcznika.    

Jadwiga Zygmunt

Data publikacji: 
28.10.2013