Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii - warsztaty dla katechetów specjalnych

Dnia 16 listopada 2019 roku w budynkach Kurii odbyło się spotkanie dla nauczycieli szkół dla uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi „Katecheza przedsakramentalna osób niepełnosprawnych w szkole i parafii”. Spotkanie prowadził ks. Grzegorz Opiela – wikariusz parafii św. Łukasza w Radomiu na Michałowie, duszpasterz, nauczyciel w szkole specjalnej. W trakcie spotkania ks. Grzegorz podzielił się z uczestnikami spotkania swoim doświadczeniem z pracy w szkole specjalnej oraz wyjazdów na turnusy rehabilitacyjne. Przedstawił zasady uczestnictwa osób niepełnosprawnych w życiu wspólnoty ludzkiej i kościelnej określone przez Stolicę Apostolską. Jest to zasada integracji, normalizacji i personalizacji. Zasada integracji określa, że osoba niepełnosprawna powinna mieć możliwość pełniejszego uczestnictwa w życiu rodzinnym, zawodowym, kulturalnym, gospodarczym, politycznym, we wspólnocie religijnej. Zasada normalizacji wskazuje na konieczność dążenia do całkowitej rehabilitacji: medycznej, fizycznej, psychicznej i społecznej – przywrócenia jej podmiotowej roli w życiu społecznym. Zasada personalizacji – godność osoby niepełnosprawnej powinna być podstawową wartością, którą należy chronić, wspomagać w rozwoju i integracji.

Obecność osób niepełnosprawnych jest dużym wyzwaniem dla wspólnoty kościelnej. Nie zawsze ta wspólnota potrafi sprostać potrzebom osoby niepełnosprawnej. Osoby niepełnosprawne chcą uczestniczyć w życiu parafialnym. Przygotowanie do sakramentów pokuty i pojednania, Eucharystii, bierzmowania powinno odbywać się w szkole i w parafii. Uczestnictwo osób niepełnosprawnych w liturgii związane jest z pokonywaniem wielu niedogodności dotyczących budynku kościelnego, zwyczajów podczas liturgii, mentalności ludzi. Uczestnictwo niepełnosprawnych w liturgii wpływa na proces integracji i rozwoju parafii jako wspólnoty.

Spotkanie było okazją do podzielenia się z innymi nauczycielami swoimi doświadczeniami i problemami dotyczącymi pracy w placówkach zajmującymi się uczniami z niepełnosprawnością. Nie na wszystkie pytania udało nam się znaleźć odpowiedzi. Warto kontynuować tematykę spotkań dla nauczycieli pracujących w szkołach specjalnych oraz przybliżyć tematykę pracy z osobami z niepełnosprawnościami proboszczom i księżom pracującym w parafiach.

Iwona Antosiewicz

Data publikacji: 
29.11.2019