Happening Papieski w Mińsku Mazowieckim - relacja

  Po raz szósty trzy szkoły z terenu powiatu mińskiego: Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej oraz dwie mińskie placówki – Szkoły Salezjańskie i Gimnazjum im. Jana Pawła II zorganizowały obchody Dnia Papieskiego. Hasło XIII Dnia Papieskiego brzmiało: „Jan Paweł II – Papież Dialogu”.

            W środę 16 października przy rondzie gen. Hallera organizatorzy przygotowali happening papieski, podczas którego można było wspominać Papieża-Polaka. Mieszkańcy powiatu zostali zaproszeni do czytania tekstów autorstwa Jana Pawła II. Wszyscy, którzy tego dnia w godz. 14.00-17.00 znaleźli się w okolicach ronda gen. Hallera, mogli zatrzymać się i posłuchać fragmentów tekstów. Uczniowie trzech szkół – organizatorów rozdawali przechodniom okolicznościowe pocztówki papieskie ze zdjęciami zainspirowanymi wypowiedziami Jana Pawła II.

            Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli włodarze: starosta powiatu mińskiego pan Antoni Jan Tarczyński, burmistrz Mińska Mazowieckiego pan Marcin Jakubowski i wójt gminy pan Janusz Antoni Piechoski. Panowie rozpoczęli akcję czytania tekstów Papieża - przypomnieli słuchaczom fragmenty „Listu do młodych”. W działania happeningowe włączyli się również radni miasta – pani Wanda Izabella Rombel i pan Kazimierz Markowski oraz przewodnicząca rady gminy – pani Urszula Kraszewska. Słowa Jana Pawła II czytali także dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, przedstawiciele policji, straży miejskiej, straży pożarnej, pracownicy bibliotek, nauczyciele i uczniowie z mińskich szkół.

            Prowadzący happening dyrektorzy: pan Piotr Matzanke, ks. Ryszard Woźniak i pan Grzegorz Wyszogrodzki zachęcali również do oglądania plenerowej wystawy „Wielcy, Wolni, Solidarni” poświęconej Janowi Pawłowi II i Kardynałowi Stefanowi Wyszyńskiemu.

Agnieszka Kożuchowska,
 polonistka Gimnazjum Miejskiego nr 2
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim

 

Data publikacji: 
29.10.2013