Dyżury Metodyka Nauczania Religii 2017/18

Pan Grzegorz Diłanian, metodyk religii z naszej diecezji, informuje, że w tym roku szkolnym pełnił dyżury w Warszawskim Centrum Innowacji Społeczno-Edukacyjnych i Szkoleń, które mieści się przy ul. Starej 4 (pok. 104 na parterze), w poniedziałki od godz. 14:00 do godz. 15:00. W tym czasie można umawiać się z nim na spotkania indywidualne. Dostępny jest także pod numerem telefonu 509-058-665 lub pod adresem mejlowym: grzegorz.dilanian@wcies.edu.pl
Jednocześnie Pan Grzegorz przypomina, że oprócz szkoleń, które prowadzi z ramienia WCIES lub Kurii, może także zorganizować i przeprowadzić szkolenia dla zespołów przedmiotowych w konkretnych placówkach. Służy też pomocą wszystkim nauczycielom realizującym staż na poszczególne stopnie awansu zawodowego.
Data publikacji: 
01.10.2017