Ankieta katechetyczna i sprawozdanie 2019

Wielebni Księża Proboszczowie, Drodzy Katecheci,

Przypominamy:

I. Każda parafia do 30 września 2019 roku ma obowiązek złożyć w Wydziale Nauki Katolickiej ankietę katechetyczną oraz sprawozdanie dla KWK (według poniższych formularzy).

Ankieta ma zawierać informacje o katechetach pracujących na terenie parafii (miejsce pracy i wymiar godzin), o typach i liczbie szkół znajdujących się na terenie parafii oraz liczbie młodzieży i dzieci uczęszczających do szkoły i na lekcje religii oraz etyki.

Bardzo prosimy o dokładne wypełnienie tych dokumentów.

NALEŻY PODAĆ NOWE NAZWY SZKÓŁ.

Prosimy katechetów o przekazanie stosownych informacji księżom proboszczom do 15 września 2019 roku.

Formularz ankiety katechetycznej i sprawozdania dla KWK znajduje się na stronach internetowych:
www.diecezja.waw.pl
www.katecheza.floriańska3.pl

Katechetów, prosimy ponadto o uzupełnienie swojej teczki personalnej dyplomami o posiadanych kwalifikacjach oraz aktami awansu zawodowego.

Pozdrawiamy wnk

Tags:
Data publikacji: 
23.08.2019