Adwntowy Dzień Skupienia dla Katechetów

14 grudnia 2019 roku odbył się Adwentowy Dzień Skupienia dla katechetów w Diecezji Warszawsko-Praskiej. Wszystkich zebranych serdecznie przywitał Dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej - ksiądz Piotr Pierzchała, któremu towarzyszyli ksiądz Mariusz Czyżewski oraz siostra Cecylia Stusowicz. Do wygłoszenia konferencji zaproszono znanego i cenionego rekolekcjonistę -księdza Stefana Moszoro-Dąbrowskiego. Mszy Świętej przewodniczył Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Romuald Kamiński.

Duchowny Prałatury Opus Dei w Warszawie wygłosił tego dnia niezwykle ciekawą i pokrzepiającą konferencję pt: „Duma z bycia katechetą”. W swojej wypowiedzi kapłan utwierdzał i umacniał nas w przekonaniu, że praca katechety ma głęboki sens. Odnosił się do słów Jezusa „Nie wyście mnie wybrali, ale Ja was wybrałem” (J15,16) oraz „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię..”(Mk 16,15). Prelegent zachęcał do posiadania ambicji bycia dobrym katechetą, a więc takim, który ma autentyczną pasję zawodową. Pracujemy dla Pana Boga, dlatego powinien nas cechować pełen profesjonalizm, głęboka motywacja, nieustanna formacja i doskonalenie warsztatu. Nasza praca jest nie tylko misją, ale również przestrzenią naśladowania Jezusa, tj. miejscem, gdzie się uświęcamy. Wzorem do naśladowania jest dla nas Maryja, która była nie tylko matką, ale również pierwszą uczennicą Jezusa.

Po wygłoszeniu konferencji miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu, podczas której można było skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania, aby już w pełni wziąć udział w uroczystej Mszy Świętej. W czasie homilii ksiądz Stefan podkreślił również, że świat potrzebuje dzisiaj bardziej świadków niż nauczycieli. W obecnych czasach nie jest łatwo być takim świadkiem prawdy moralnej, jednak w swoim trudzie powinniśmy pamiętać, że Jezus jest z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata, oraz że Jego wybrani nie będą się trudzić na próżno (por. Iz 65,23) w spełnianiu uczynku miłosierdzia „nieumiejętnych pouczać”.

Po mszy świętej nauczyciele podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia. Dzięki hojności Organizatorów wszyscy udali się na agapę, gdzie oprócz przygotowanych pysznych słodkości, czekał na każdego upominek- pięknie wydana książka. Spotkaniu towarzyszyła niezwykle ciepła i rodzinna atmosfera, która wprowadziła nas w radosne oczekiwanie na Boże Narodzenie.

Emilia Semkiv

 

Data publikacji: 
20.12.2019