„Zalogowany do końca w Bogu” - konkurs dla gimnazjalistów

„Zalogowany do końca w Bogu” – pod takim tytułem 3 marca 2017 r. w Gimanzjum nr 2 w Ząbkach odbył się finałowy etap IV Konkursu wiedzy gimnazjalistów o Błogosławionym Księdzu Jerzym  Popiełuszce.

Przygotowująć się do tego wydarzenia, uczniowie gimnazjów mieli okazję zapoznać się z życiem i szczególną misją błogosławionego Polskiego Męczennika ostatnich czasów. Dorastające pokolenie Polaków powinno znać fakty z życia Ks. Jerzego, jego nauczanie oraz duchową drogę, a także męczeńską śmierć i szerzenie jego kultu.

Celem konkursu było rownocześnie promowanie wśrod młodych ludzi idei poświęcenia dla innych.

Konkurs zaczynało ponad 300 uczestników. Do ostatniego etapu zakwalifikowało się 60 osób. Finałowy test składał się z 40 pytań.

Wszystkich uczestniów wraz z katechetami przywitał Ks. Piotr Pierzchała – Dyrektor Wydziału Katechetycznego Diecezji Warszawsko-Praskiej, życząc im powodzenia i darów Ducha św. Następnie uczniowie udali się do sal, gdzie w ciągu 45 minut walcząc z czasem i stresem, rozwiązywali test. Potem w oczekiwaniu na wyniki mieli możliwość obejrzenia wystawy o błog. Ks. Jerzym i posilić się smacznymi pączkami.

Ogłoszenie wyników konkursu zaplanowane było na godzinę 13.00. Na tę doniosłą chwilę przybyli specjalnie zaproszeni goście: ks. bp Marek Solarczyk, pan wice burmistrz Artur Murawski, ks. Proboszcz Andrzej Kopczyński, oraz pani wicedyrektor Barbara Kuta.

Lauretami zaostali:

I miejsce - Magdalena Grabarczyk z Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

II miejsce - Mikołaj Piórczyński  z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich im. ks Jana Twardowskiego w Ząbkach.

III miejsce - Marcel Witas z Zespołu Publicznych Szkół Katolickich im. ks Jana Twardowskiego w Ząbkach.

IV miejsce - Agnieszka Grabarczyk z Gimnazjum Miejskiego nr 2 im, Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy, pierwsze trzy miejsca zostały nagrodzone bonami  na zakupy w sklepie Decathlon.

Serdeczne podziękowania za owocną współpracę, pomoc w organizacji i ufundowanie nagród składamy:

  • Panu Robertowi Perkowskiemu - Burmistrzowi Miasta Ząbki
  • Księdzu Biskupowi Markowi Solarczykowi – biskupowi pomocniczemu diecezji warszawsko – praskiej
  • Księdzu Andrzejowi Kopczyńskiemu– proboszczowi parafii Miłosierdzia Bożego w Ząbkach

Dziękujemy Dyrekcji Gimnazjum nr 2, im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki  w Ząbkach,  za gościnność i za stworzenie dogodnych warunków oraz iście rodzinnej atmosfery dla uczestników konkursu i ich opiekunów. Dziękujemy także pracownikom naszego wydziału katechetycznego: ks. Piotrowi Pierzchale,  ks. Mariuszowi Czyżewskiemu i siostrze Cecylii Stusowicz za zaangażowanie i poświęcony czas.

Składamy gratulacje wszystkim uczestnikom i opiekunom –  i do zobaczenia za rok.

s. Joanna Kucharek Loretanka

Załączniki: 
Data publikacji: 
17.03.2017