„Storytelling w nauczaniu religii” - sprawozdanie ze szkolenia

W ramach formacji katechetów naszej diecezji, dnia 03.02.2017 r. w Wydziale Nauki Katolickiej odbyło się szkolenie pt. „Storytelling w nauczaniu religii”, przeprowadzone przez Dr Anetę Rayzacher – Majewską. Spotkanie podzielono na dwie części: teoretyczną oraz warsztatową. Pani Aneta w sposób przystępny przedstawiła nam to zagadnienie.

Część pierwsza dotyczyła m.in. wyjaśnienia kluczowego pojęcia: CZYM JEST „STORYTELLING”. Wskazano, że jest to technika używana w nauczaniu od dawna, lecz  kryjąca się pod nietypową nazwą. Określa ona bowiem „Opowiadanie historii”. Ma na celu oddziaływanie na wyobraźnię i emocje odbiorców, przy pomocy  opowieści lub metafory. Podkreślono, że zjawisko storytelling’u staje się coraz bardziej popularną techniką nie tylko w edukacji lecz również w marketingu.

Prowadząca spotkanie, zwróciła uwagę na wielką wartość opowiadania w nauczaniu religii. Pozwala ono bowiem, poruszyć bezpośrednio sprawy dotyczące uczniów, a nie zmuszające ich przy tym do dzielenia się własnym doświadczeniem. Daje nauczycielowi możliwość przybliżenia prawd trudnych w przystępny sposób. Następnie przedstawiła korzyści wynikające z opowiadania historii:

  • Zwiększona siła perswazyjna narracji – nie zmuszamy do przyjęcia określonego stanowiska.
  • Większe zrozumienie przesłania – opowiadając historię nie tyle podajemy informację, ile przekazujemy wiedzę.
  • Duże zaangażowanie słuchacza – angażuje emocjonalnie i intelektualnie, nie męcząc przy tym odbiorcy.
  • Budowanie wizerunku doświadczonego i autentycznego człowieka – przez słuchanie opowieści dojście do przekonania, że stoi przed nami dobry doradca, autorytet.

W drugiej część spotkania pani Aneta zaznajomiła nas z praktycznymi zasadami korzystania z  techniki storytelling’u. Zwróciła również uwagę na sposób w jaki mamy opowiadać by być słuchanym.  Otrzymaliśmy konkretne  wskazówki i materiały, aby w grupach trzy osobowych podjąć się trudu stworzenia własnego opowiadania na cele katechetyczne. Otrzymaliśmy do  wyboru tematy na poszczególne etapy edukacyjne. Zawiązała się piękna i twórcza praca trwająca ok. 20 – 30 min. Następnie poszczególne grupy prezentowały efekty pracy. Okazało się, że każda z grup napisała wyjątkowe i nie powtarzalne opowiadania. Na końcu dzieliliśmy się własnymi spostrzeżeniami i przemyśleniami z wiązanymi ze szkoleniem i pracą nauczyciela religii. Wszyscy wyszliśmy  zadowoleni i wzbogaceni o kolejne pasjonujące pomysły do pracy z  uczniami.

Katarzyna Polowiec, s. Miriam Lipińska

 

Data publikacji: 
17.02.2017