„Lapbooki” - kreatywne warsztaty metodyczne

„Lapbook” czyli „książka na kolankach” to przygotowywana przez uczniów interaktywna teczka, w której można gromadzić materiały, za pomocą której przyswaja się dany temat. Ta metoda nauki, która powstała w Stanach Zjednoczonych w środowisku „homeschoolersów” ma coraz więcej zwolenników i staje się coraz popularniejsza, trafia także do szkół. Zainteresowała również katechetów naszej diecezji, którzy licznie zebrali się na warsztatach metodycznych „Lapbook na lekcji religii”  22 lutego 2018 roku.

Spotkanie poprowadziła pani Monika Łaczmańska i pan Grzegorz Diłanian. Podczas warsztatów pani Monika, prezentując teczki wykonane przez swoje dzieci, wyjaśniła czym są lapbooki oraz zaprezentowała narzędzia i materiały przydatne przy ich tworzeniu. Ukazała w ten sposób możliwość wykorzystywania wielu rozwiązań, dla których ograniczeniem jest tylko nasza wyobraźnia i pomysłowość. Podkreśliła również, że lapook na katechezie powinien pełnić nie tylko funkcję informacyjną, ale także przeżyciową. Prowadząca spotkanie zdradziła klika ciekawych pomysłów na realizację tego zadania i wcielenia go w życie.

Po przekazaniu dużej porcji wiadomości pani Monika postawiła przed nauczycielami zadanie. Każdy miał stworzyć lapbook o Wielkim Poście. Podczas prezentacji dzieł katechetów, sprawdziła się obietnica pani Moniki, że każdy lapbook, choćby wykonywany na ten sam temat i z tych samych materiałów jest inny i żyje własnym życiem.

Magdalena Szyszkiewicz – nauczyciel religii

 

Data publikacji: 
26.02.2018