„Głos Boga wśród głosów świata” - spotkanie formacyjne

W dniu 11 marca 2017 roku odbyło się spotkanie formacyjne katechetów diecezji warszawsko – praskiej w Wydziale Nauki Katolickiej, pt. „Głos Boga wśród głosów świata”.

Spotkanie rozpoczęło się Mszą Świętą, której przewodniczył ksiądz Piotr Pierzchała, natomiast kazanie wygłosił br. Tadeusz Ruciński.

Po Mszy Świętej został wygłoszony wykład przez br. Tadeusza Rucińskiego.  Zagadnienia wygłoszone w czasie konferencji podkreślały konieczność obecności Słowa Bożego w życiu każdego człowieka. Jednocześnie br. Tadeusz, jako wieloletni i doświadczony katecheta zaznaczył, że katecheci są przewodnikami po świecie, a nawet ratownikami, powinna im towarzyszyć odpowiedzialność za zbawienie, tych, których nauczają. Katecheci również nie powinni unikać nieustannych pytań o własną tożsamość oraz kim są ci, do których są posłani i w jaki sposób chcą im to przekazać. Ważny jest nie tylko sposób przekazywania, ale także język, którym się przekazuje Dobrą Nowinę. Powinien on być dostosowany do wieku, przeżyć, doświadczeń, możliwości intelektualnych uczniów. Ostatnim zagadnieniem były choroby cywilizacyjne, przede wszystkim problem wykorzenienia z tożsamości, obyczajów, ojczyzny, brak odniesienie do Absolutu, postawa hiper-konsumenta. Najważniejszym zadaniem dla katechetów jest obudzić w uczniach tęsknotę oraz pragnienie.

Wykład, niezwykle interesujący i inspirujący, został wzbogacony opowiadaniami oraz świadectwami, nawiązywał jednocześnie do sztuki, malarstwa, kina, poezji, a także muzyki współczesnej. Spotkanie formacyjne dla katechetów można śmiało określić prawdziwą duchową ucztą w czasie trwającego Wielkiego Postu.

Magdalena Malinowska

Data publikacji: 
17.03.2017