“Przez kremówki do wartości – o miejscu nauczania Jana Pawła II w szkole”

Konferencja zorganizowana dla nauczycieli i wychowawców 24 października b.r. przez Szkoły Salezjańskie, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej  oraz Gimnazjum Miejskie nr 2 im . Jana  Pawła II w Mińsku Mazowieckim. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatu mińskiego. Zaszczycili nas też swoją obecnością: starosta Antoni Jan Tarczyński, wiceburmistrz Krzysztof Michalik, wójt Janusz Antoni Piechoski, przewodnicząca rady gminy Urszula Kraszewska, przewodnicząca komisji oświaty w radzie miasta Izabella Rombel oraz dyrektorzy szkół, bibliotek, poradni i ośrodka pomocy społecznej. W pierwszej części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu ks. dr Zdzisława Struzika (dyrektora Instytutu Papieża Jana Pawła II) oraz Grzegorza Sadurskiego (reżysera i producenta telewizyjnego). W drugiej części nauczyciele wzięli udział w prelekcji o wartościach poprowadzonej przez dr Ewę Kunę-Staropiętkę oraz w warsztatach, podczas których Michał Borkowski i Ewa Ornat pokazywali, jak przełożyć język wartości na praktykę szkolnych spotkań z wychowankami. Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji oraz wszystkim tym, bez których nie mogłaby się ona odbyć

Serdecznie dziękujemy sponsorom tegorocznego Dnia Papieskiego przeżywanego pod hasłem  “Jan Paweł II – Papież Dialogu”. Naszym trzem papieskim szkołom bardzo pomogli w organizacji mecenasi, czyli:

  • Antoni Jan Tarczyński – starosta miński;
  • Marcin Jakubowski – burmistrz Mińska Mazowieckiego;
  • Janusz Antoni Piechoski – wójt gminy Mińsk Mazowiecki;

oraz trzy  instytucje:

  • Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazowieckim;
  • Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie;
  • Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie.

            Podziękowania należą się również wszystkim, którzy  włączyli się organizację happeningu papieskiego, czytali teksty Jana Pawła II podczas happeningu, pomogli w organizacji konferencji dla nauczycieli i wychowawców i wzięli w niej udział. Gratulujemy też uczestnikom konkursu na logo Powiatowego Dnia Papieskiego na czele ze zwycięzcą panem Tomaszem Słowikiem.

            Mamy nadzieję, że możemy liczyć na Państwa wsparcie za rok. Już teraz zapraszamy do włączania się w obchody kolejnego Dnia Papieskiego.
 

Organizatorzy:

  • Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim
  • Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej
  • Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim

 

Data publikacji: 
30.10.2013